PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

KADROMUZ

 

 
 Elazığ Maden ilçesinde doğdu. Diyarbakır Fatih Lisesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye bölümünden mezun oldu. 2002 Yılında yine Maliye Bakanlığı tarafından yapılan Vergi Denetmen Yardımcılığı sınavını kazanarak, aynı yıl Vergi Denetmen Yardımcısı olarak görevine devam etti. 2006 yılında Vergi Denetmenliği sınavını da tamamlayarak 2006-2008 yılları arasında Vergi Denetmenliği yaptı. 2008 yılında istifa ederek Yeminli Mali Müşavirlik ofisinde çalışmaya başladı. 2012 Yılından itibaren Yeminli Mali Müşavirlik sınavını kazanarak 2012-2013 yılları arasında Andspica Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bünyesinde Yeminli Mali Müşavir olarak görevine devam etmektedir.
 
 
 
 
 
 2001 yılında Gazi Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdikten sonra 2002 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Ankara İlinde mesleki eğitimini tamamladıktan sonra Adana Vergi Dairesi Başkanlığına ataması yapılmıştır. Daha sonra yapılan yeterlilik sınavını verdikten sonra Hatay Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Denetmeni olarak atanmıştır. Hatay da bir süre denetim koordinasyon müdürlüğü de yaptıktan sonra Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulduktan sonra Diyarbakır Grup Başkanlığına Vergi Müfettişi olarak atanmıştır. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının onayıyla Grup Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup 2014 yılında görevinden istifa ederek Andspica Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bünyesinde yeminli mali müşavir olarak çalışmaya başlamıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
  05.07.1977 tarihinde Muş’ta doğdu. İlk öğrenimini Muş Hürriyet İlkokulu, orta ve lise öğrenimini ise Muş Anadolu Lisesinde tamamladı.2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu.2002 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak memuriyete başladı.646 sayılı KHK ile Temmuz 2011 de Vergi Denetim Kuruluna Vergi Müfettişi olarak atandı. Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığında Denetim Koordinasyon Müdürlüğü ve Vergi Denetim Kurulunda Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyeliklerinde bulundu. 15.12.2013 tarihinde memuriyet görevinden ayrılarak Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini icra etmeye başlamıştır.
 
 
                                                      
              
                                 
 
  10.01.1978 yılında Kadirli’de doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Kadirli’de tamamladı. 2000 yılında Çukurova Üniversitesi Maliye bölümünden mezun oldu. 2002 yılında İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2002­2012 yılları arasında Maliye Bakanlığı Vergi Müffettişi olarak görev yaptı. 2012 yılı sonunda görevinden istifa ederek Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı.
 

                                

                                 

 

 02.06.1976 tarihinde Muğla’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da, lise eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. 1996 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 2000 yılında mezun olmuş ve 2002 yılında Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yarışma sınavlarını başarı ile tamamlayarak aynı yıl Vergi Denetmeni olarak göreve başlamıştır. Üç yıl Vergi Denetmen Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılında yapılan yeterlik sınavını kazanarak Vergi Denetmenliğine atanmıştır. Görevi süresince gerçekleştirdiği vergi incelemesi, teftiş ve tahkikat çalışmalarının yanı sıra, Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne vekalet etmiş, 2010 ve 2011 yılları içinde Ankara’da yapılan inşaat sektörü denetimlerini koordine etmiş ve çeşitli konularda yapılan yasal düzenlemelerin altyapı çalışmalarına katılmıştır.Görev yaptığı süre içerisinde mesleki eğitime büyük önem vermiş, 2008 yılından itibaren gerek vergi dairesi çalışanları gerekse vergi müfettiş yardımcılarının eğitim çalışlarına katılmıştır. Vergi Denetim Kurulu Eğitim Grup Başkanlığının 2014 yılında kurulması ile birlikte Eğitim Grup Başkanlığı’nda Eğitici Vergi Müfettişi ve Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olup Grup Başkan Yardımcılığı görevi ve Vergi Müfettişliği Mesleğinden ayrıldığı 14.06.2016 tarihinden bu yana Andspica Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bünyesinde yeminli mali müşavir olarak çalışmaktadır.