PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

 Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki

 

 KDV ve ÖTV İadelerinin Tasdiki

 

*  Mali Tabloların Tasdiki

*  Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Tasdiki

Yatırım İndirimi Uygulamalarının Tasdiki

*
 
Sermaye Yedekleri ve İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye  Artırımının Tasdiki

*  
Sermaye  Mevcudiyetinin ve Ödendiğinin Tasdiki

*  
Banka Kredilerine İlişkin Mali Raporların Tasdiki

*  
Vakıf ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Tasdiki

 

*  Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki

 

*  Diğer Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Raporları