PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL MEVZUAT


KDV İadesi Talebi Girişlerinin Google Chrome Aracılığı İle Yapılması (19.01.2018)

Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik (19.01.2018)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Uygulamaya Amasya, Bartın ve Çankırı İllerinde Başlanılması (19.01.2018)

Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1) (19.01.2018)

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3) (19.01.2018)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Ocak 2018 (18.01.2018)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Ocak 2018 (18.01.2018)

Ceza İnfaz Kurumlarında Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılan 4/C Sigortalıları İçin Düzenlenecek Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgeleri Hakkında Duyuru (17.01.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.01.2018)

ÖTV1 Beyanname Değişikliği Duyurusu (16.01.2018)

TÜRMOB:01/01/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler (15.01.2018)

2018 Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları (13.01.2018)

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları (13.01.2018)

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) (13.01.2018)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar (13.01.2018)

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) (13.01.2018)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (12.01.2018)

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (12.01.2018)

e-SMM ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru (11.01.2018)

3568 Sayılı Kanun Kapsamında İmzalanan Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi (11.01.2018)

Staj Sürelerinin Emeklilikten Sayılmasına İlişkin Duyuru (09.01.2018)

E-Arşiv Başvuru Kılavuzu (09.01.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (09.01.2018)

2018 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (06.01.2018)

ÖTV3B Beyanname Değişikliği Duyurusu (05.01.2018)

ÖTV3C Beyanname Değişikliği Duyurusu (05.01.2018)

Defter Beyan Sistemi Kullanma Yetkisi hk. TÜRMOB Açıklaması (04.01.2018)

2018 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (04.01.2018)

SGK Genelgesi 2017/32 (04.01.2018)

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 Tarihi İtibariyle Açıldı. (03.01.2018)

2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. (02.01.2018)

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı. (02.01.2018)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Erken Verilmesi (02.01.2018)

SGK Genelgesi 2017/30 Tebliğ İşlemleri ve Süreler (02.01.2018)

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı. (02.01.2018)

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) (02.01.2018)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar (02.01.2018)

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11177 (02.01.2018)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar BKK 2017/11176 (02.01.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) (31.12.2017)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16) (31.12.2017)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382) (31.12.2017)

2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (30.12.2017)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) Değerli Kağıtlar (30.12.2017)

2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (30.12.2017)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2017/1 (30.12.2017)

BKK 2017/11171 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (30.12.2017)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) (30.12.2017)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490) (29.12.2017)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302) (29.12.2017)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) (29.12.2017)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) (29.12.2017)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) (29.12.2017)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) (29.12.2017)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49) (29.12.2017)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 380) (28.12.2017)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (28.12.2017)

Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesine İlişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:17) Taslağı (27.12.2017)

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) (27.12.2017)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (27.12.2017)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72) (26.12.2017)

Vergilerini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Vergi İndirimi Uygulaması Başlıyor (25.12.2017)

Torba Yasada Yapılan Değişikliklere İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (25.12.2017)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) (25.12.2017)

Taşeron Düzenlemesi Kararnamesi Yayımlandı (25.12.2017)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301) - GV Genel Tebliği 301 (23.12.2017)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (23.12.2017)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) (23.12.2017)

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9) (23.12.2017)

Gelir İdaresi Defter-Beyan Sistemi Başvuru Kılavuzunu Yayınlandı (22.12.2017)

Organize Perakende Sektöründe Kullanılan Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Mali Hafızalarının Dolacağı Zamana Kadar Kullanılabilecektir (22.12.2017)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) (22.12.2017)

Eski Nesil Yazar Kasalar Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilecektir (21.12.2017)

VUK 489 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489) (21.12.2017)

VUK 488 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488) (21.12.2017)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) (21.12.2017)

Önemli: SGK Prim Ödemeleri Uzatıldı (21.12.2017)

TÜRMOB: SGK Tarafından Verilen Borcu Yoktur Yazıları (20.12.2017)

TÜRMOB: İnşaat Ruhsatlarının SGK’ya Verilme Tarihi, İnşaat Ruhsatının İlgilisine Teslim veya Tebliğ... (20.12.2017)

TÜRMOB: 2018 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri (20.12.2017)

Defter Beyan Sistemine Kayıt Yapılamayan Serbest Meslek Ortaklıkları Konusundaki Türmob’a Gönderdiğimiz Yazımız (20.12.2017)

E-İrsaliyeye Yönelik E-Fatura Test Planı Güncellenmiştir (20.12.2017)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2016/43 (Emlak Vergisi) (20.12.2017)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7063 Sayılı (20.12.2017)

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 36 Adet Tebliğ (19.12.2017)

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/137 (5510 İPC) (19.12.2017)

Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 85) (18.12.2017)

Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:84) (18.12.2017)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) (17.12.2017)

İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 83) (18.12.2017)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487) (17.12.2017)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485) (17.12.2017)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 9 Adet Tebliğ (16.12.2017)

GİB: Önemli Duyuru (15.12.2017)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (15.12.2017)

SGK Genel Yazı Borç Sorgusu (15.12.2017)

SGK Genel Yazı Yapı Ruhsatları (15.12.2017)

2017 Yılı GMSİ Beyanlarında Götürü Gider Oranı %15 Olarak Uygulanıyor (15.12.2017)

BKK 2017/10893 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.12.2017)

E-Bildige Uygulamasında Yapılacak Kesinti Hakkında Duyuru (14.12.2017)